PROJEKT

Naziv projekta: Projekt unapređenja poslovanja, edukacije i internet promidžbe - INTERFORMA 2016-2018.

Kratki opis i ciljevi projekta: Projekt se zasnivao na sufinanciranju 4 segmenta našeg poslovanja:

1. Povećanje poslovne efikasnosti kupnjom novog računalnog software-a i hardware-a. Kupnja novih
računala, pisača, uređaja za fotografiranja iz znaka i strukovnih programa omogućila nam je bolju
konkurentnost na tržištu te efikasnost pri radu.

2. Širenje poslovne djelatnosti na izdavanje Energetskih certifikata. Novi pravilnici propisuju obavezu izradu
Energetskih certifikata za sve nove građevine i za sve postojeće građevine koje se prodaju ili iznajmljuju, te za
sve postojeće javne građevine što nam je otvorio brojne mogućnosti za dodatni izvor prihoda.

3. Dobava Certifikata za voditelja projekta za vođenje javnih investicijskih projekata vrijednosti veće od 10.000.000kn.
Djelatnik Ivo Vranjican dipl.ing.arh. je osposobljen za vođenje projekata, IPMA-B.

4. Promidžba poduzeća poboljšanjem njezine vidljivosti na internet pretraživačima kako bi podatci o tvrtki i njezinim
djelatnostima bili dostupni što širem krugu potencijalnim naručiteljima projekata.

Ukupna vrijednost projekta: 88.773,61HRK

Bespovratna sredstva: 75.457,56HRK

Razdoblje provedbe projekta: 20.08.2018. - 20.02.2020. ( 18 mjeseci )

Kontakt osoba: arh. Robert Pešo, TEL: +385 1 5801 455, info@interforma.hr

www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/